+32 58 41 13 03

Cabourduinen - De Panne

image
Oct22

Cabourduinen - De Panne

regio

De cabourduinen zijn de oudeste duinen van de vlaamse kust en werden ongeveer 5000 jaar geleden gevormd. Het zijn

gefixeerde duinen die niet meer onder directe invloed van de zee staan. Door de regen werde aanwezige kalk in het duinzand door de eeuwen heen uitgespoeld. Hierdoor komt een zeer specifieke fauna en flora voor. Korstmossensteppes,

duingranslanden, struweel, duinheidevegetatie en bos wisselen elkaar af.

Tot 2002 was er in de cabourduinen een waterwinning van de IVWA omdat de drinkwaterinfrastructuur die de Belgische en Engelse troepen hier tijdens de Eerste wereldoorlog hadden aangelegd, in 1924 werd overgenomen.

Reeds vroeg werd de IVWA geconfronteerd met verziltingsproblemen. De waterwinning werd er in 2002 stopgezet