+32 58 41 13 03

Dumontwijk De Panne

image
Oct21

Dumontwijk De Panne

regio

Sinds 1995 is de Dumontwijk beschermd als stadsgezicht met een aantal monumenten en beeldbepalende gebouwen en vormt ze nog steeds een waardig alternatief ten opzichte van de stedelijke

commerciële assen Zeelaan-Duinkerkelaan-Nieuwpoortlaan. Deze assen worden gekenmerkt door heterogene lintbebouwing, soms met neobarokke en regionale neo-Vlaamse renaissancistische

invloed, soms in art nouveau- of art decostijl. De Dumontwijk in De Panne is vandaag de drager, schatbewaarder en architecturale getuige van een cultuur, een gemeenschapsleven, een sociaal

systeem, een getuige die in alle historiciteit cultureel, maatschappij-kritisch, sociaal, esthetisch, functioneel en technisch relevant is voor de huidige woon- en leefcultuur van een maatschappij die nog steeds op zoek is naar haar identiteit.