+32 58 41 13 03

Oosthoekduinen - De Panne

image
Oct22

Oosthoekduinen - De Panne

regio

De eigenlijke Oosthoekduinen worden gevormd door enkele West-Oost verlopende duinruggen met een tussenliggende depressie. Hoewel zij momenteel door de sterke betreding opnieuw zijn gaan stuiven, moeten deze duinruggen al honderden jaren oud zijn. Waar nog relicten van de vroegere begroeiing bewaard zijn, vinden wij dan ok mosduinen en duingraslanden met soorten die wijzen op een door jarenlange neerslag licht ontkalkte bodem. De hellingen en verdroogde duinvalleien dragen een dichte begroeiing van struikgewas met boomopslag. Het sleedoornwandelpad doorkrijst dit gebied en ook de begrazingszone, waar enkele ezeltjes momenteel de beheerders bijstaan.